Pračky
Řada SCB

 • Základní proces používaný v chemickém průmyslu
 • Chemická reakce kombinací plynu a kyselé vody
 • Transformace ethylenoxidu na ethylenglykol
 • Nízká provozní rizika
 • Relativně nízké provozní náklady
 • Velmi dobrý výkon zpracování
 • Omezení výkonu: zařízení nevhodné pro úpravu velkých průtoků vzduchu s velmi nízkou koncentrací EO, například v aeračních místnostech

Pračky
Řada SCB

 • Základní proces používaný v chemickém průmyslu
 • Chemická reakce kombinací plynu a kyselé vody
 • Transformace ethylenoxidu na ethylenglykol
 • Nízká provozní rizika
 • Relativně nízké provozní náklady
 • Velmi dobrý výkon zpracování
 • Omezení výkonu: zařízení nevhodné pro úpravu velkých průtoků vzduchu s velmi nízkou koncentrací EO, například v aeračních místnostech

Katalytická oxidace
řada KTEO

SOLSTEO navrhuje špičkové katalytické systémy snižování emisí tak, aby vyhovovaly nejpřísnějším předpisům.

 • Katalytická oxidace: dosud nejúčinnější technologie pro likvidaci EO po sterilizaci
 • Energeticky efektivní zařízení
 • Schopnost zpracovat všechen vzduch ve sterilizačním zařízení EO (extrakce jednoho nebo více sterilizátorů + primární a sekundární provzdušňovací místnosti)
 • Shoda s požadavky německého TA-LUFT

Aby společnost SOLSTEO uvedla na trh nejúčinnější a nejspolehlivější systémy, zapojila se do programu rozvoje spolupráce (CO-E), kde náš tým inženýrů úzce spolupracuje s evropskými odborníky na techniku katalytické oxidace. Tento program nám umožňuje sledovat vývoj technologie a umožňuje nám integrovat dostupné inovace do našeho zařízení.

 

Katalytická oxidace
řada KTEO

SOLSTEO navrhuje špičkové katalytické systémy snižování emisí tak, aby vyhovovaly nejpřísnějším předpisům.

 • Katalytická oxidace: dosud nejúčinnější technologie pro likvidaci EO po sterilizaci
 • Energeticky efektivní zařízení
 • Schopnost zpracovat všechen vzduch ve sterilizačním zařízení EO (extrakce jednoho nebo více sterilizátorů + primární a sekundární provzdušňovací místnosti)
 • Shoda s požadavky německého TA-LUFT

Aby společnost SOLSTEO uvedla na trh nejúčinnější a nejspolehlivější systémy, zapojila se do programu rozvoje spolupráce (CO-E), kde náš tým inženýrů úzce spolupracuje s evropskými odborníky na techniku katalytické oxidace. Tento program nám umožňuje sledovat vývoj technologie a umožňuje nám integrovat dostupné inovace do našeho zařízení.